Tattva-viveka

Winter * talvi * vinter

Kamalaksa Das - August 20, 2005 9:13 am

This transmission will be broadcasted simultaneously in English, Finnish and Swedish (not in Polish, I am sorry.)

 

Dear Friends,

 

soon it will be winter again. I know, I know, you might not believe me, but history stands on my side in this matter. In only three or four months we will be making christmas preparations instead of worrying about our uneven tanning.

 

But as to make the darkest time of the year a little bit lighter we are proud to announce the first Finnish winter retreat!

 

We have all ready taken the liberty of securing a place for the retreat, as well as having secured Guru Maharaja as speaker and guest of honor. (This time I think we can safely conclude that His passport is valid...)

 

We have envisioned the retreat to take place from the 27th of december to the 2nd of January. We would gather in the western archipelago this time, instead of the eastern as has been the custom during our summer retreats.

 

The change of location is one of convenience, the new place is more easily accessed during wintertimes, and is kept warm all year through. So you might not need to freeze at all.

 

There is even a sauna! (No retreat would be properly executed without one.) And I will personally guide you to the secrets of winter bathing.

 

We promise you deep talks, intricate arati ceremonies, good food and splendid company.

 

The program would thus follow along the same lines as the summer retreat. Only that it will be a lot colder and darker. (I'm not trying to hide the truth here...) But I think the reason for us gathering goes well beyond enjoying the scenery.

 

And not to alarm you, but should we be obstructed in reaching the place intended by force majeure reasons or acts of God we will simply regroup at our home. But this is clearly a plan B.

 

Please let us know if you are planing on coming as soon as possible. Thus we will be able to take care of mandatory things such as transportation and food. And please bring your own sleeping bags and mattresses, as we cannot promise beds for everyone.

 

If you have any questions please feel free to ask!

 

All ready awaiting your company,

 

Your hosts for the evening, Krishangi & Kamalaksa

 

* * *

 

Rakkaat ystävät,

 

kohta on taas kerran talvi. Tiedän, tiedän, ette ehkä usko minua, mutta historia on puolellani tässä asiassa. Jo kolmen - neljän kuukauden kuluttua teemme jo jouluvalmisteluja sen sijaan, että huolehtisimme epätasaisesta rusketuksestamme.

 

Mutta tehdäksemme vuoden pimeimmästä ajasta edes hiukan kirkkaamman haluamme esittää kutsun Suomen ensimmäiseen talviretriittiin!

 

Olemme jo ottaneet vapauden varata paikan retriitille, sekä varmistaneet Guru Maharajan puhujaksi ja kunniavieraaksi. (Tällä kertaa voinemme taata että hänen passinsa on voimassa...)

 

Olemme kaavailleet retriitin kestävän joulukuun 27. päivästä tammikuun 2. päivään. Kokoontuisimme tällöin läntiseen saaristoon itäisen sijasta, niin kuin on ollut tapana kesäretriiteissä.

 

Paikan vaihtumisessa on kyse mukavuudesta, uusi paikka on helpommin saavutettavissa, sekä on lämpimänä vuoden ympäri. Näin ollen kenenkään ei tarvitsisi palella.

 

Myös sauna löytyy! (Yksikään retriitti ei olisi täydellinen ilman sitä.) Ja lupaan henkilökohtaisesti opastaa teitä avantouinnin saloihin.

 

Lupaamme syviä keskusteluja, monimutkaisia arati-seremonioita, hyvää ruokaa, ja erinomaista seuraa.

 

Ohjelma noudattaisi samoja linjoja kesäretriitin kanssa. Sillä erotuksella että nyt olisi huomattavasti pimeämpää ja kylmempää. (En pyri peittelemään totuutta....) Mutta uskon, että kokontumisellemme löytyy muitakin syitä kun ympäristöstä nauttiminen.

 

Älkääkä nyt hätääntykö, mutta jos jostain syystä estyisimme pääsemästä saareen force majeur- tai Jumalan teoista riippuvista syistä, kokoontuisimme kotonamme. Mutta tämä on selkeästi kakkosvaihtoehto.

 

Olkaa ystävällisiä ja ilmoittakaa tulostanne mahdollisimman nopeasti. Näin ollen meille jää aikaa hoitaa välttämättömyydet kuten kuljetus ja ruoka. Ja tuokaa kiltisti omat makuupussinne ja patjanne, emme pysty lupaamaan sänkypaikkoja jokaiselle.

 

Mikäli teillä on jotain kysyttävää niin kysykää!

 

Odottaen seuraanne,

 

Illan emäntänne ja isäntänne, Krishangi & Kamalaksa

 

* * *

 

Kära vänner,

 

snart är det vinter igen. Jag vet, jag vet, ni kanske inte tror mig, men historien är pä min sida i detta sammanhang. Om bara tre - fyra månader kommer vi att sysselsätta oss själva med julpyssel istället för att oroa oss om vår ojämna solbränna.

 

Men för att göra årets mörkaste tid aningen ljusare är det med glädje vi annonserar den första finska vinter-retriten!

 

Vi har redan tagit oss friheten att reservera platsen för retriten, så väl som övertalat Guru Maharaja att fungera som föreläsare och hedersgäst. (Denna gång tror jag att vi kan med lugn fastställa att hans pass är i kraft.)

 

Våra planer är att retriten skulle äga rum från den 27 december till den 2 januari. Denna gång skulle vi samla oss i den västra skärgården istället för den östra, som varit kutymen under sommar-retriterna.

 

Orsaken till förändringen är en av praktisk natur, den nya platsen är tillgängligare i vintertid, och hålls varm året om. Så vi behöver möjligen inte alls frysa.

 

Även en bastu är i vårt bruk! (Inget retrit skulle vara fullständigt utan en bastu.) Jag lovar även egenhändigt guida var och en i vinterbadandets hemligheter.

 

Vi lovar er djuptlodande samtal, intrikata arati-ceremonier, god mat och ypperligt sällskap.

 

Programmet skulle följa samma struktur som sommar retritens. Med den skillnaden att det nu skulle vara betydligt kallare och mörkare. (Jag försöker vara ärlig här...) Men samtidigt tror jag att vår sammankomst skulle ha en djupare mening än enbart att avnjuta naturens mångfald.

 

Och inte för att alarmera er, men ifall vi skulle vara hindrade från att nå vårt mål av force majeur eller orsaker beroende på Guds vilja kommer vi att samlas hemma hos oss. Men detta är tydligt plan B.

 

Vänligen meddela om ert deltagande så snart som möjligt. Detta på grund av att vi då kan ta hand om obligaoriska saker så som transport och mat. Och ta med er egna sovsäckar, då vi inte kan garantera sängplatser för alla.

 

Ifall ni har några frågor så var inte blyga att fråga dem!

 

I väntan på ert sällskap,

 

Kvällens värd och värdinna, Krishangi & Kamalaksa

finnfreeze.jpg

Kamalaksa Das - August 20, 2005 9:42 am

As to not immediately scare away those pondering whether or not they should attend I will now present a few pictures as to show what to expect.

 

This is view from the kitchen. Nice and cosy. Yes, isn't it? Not at all cold and rugged as you feared. There is also an electric stove, as well as a microwave oven (heavens forbid!).

 

It is not big, but we should be able to cook for everyone.

kitchen.jpg

Kamalaksa Das - August 20, 2005 9:44 am

Here is the sauna. So at least for an hour a day you would not have to freeze.

 

We cannot vouch for snow being there in December, but we can promise you that the water will be cold and dark. Oops, I of course mean refreshing and nice!

sauna.jpg

Kamalaksa Das - August 20, 2005 9:49 am

Here's a picture of the living quarters for those attending. There are four beds, which we will be filling in first come, first served order. This as an added bonus for those quick in their response! (The small wooden horse seen in picture is off limits for anyone over 30 pounds.)

up.jpg

Kamalaksa Das - August 20, 2005 9:52 am

Here you get the general view of the premises. In the middle is the main house, with guest staying upstairs, while the programms would be held downstairs.

 

In the left hand corner you can see the woodshed, which has a guest room attached it. It would be where Guru Maharaja would be staying. (My father assures me it is quite warm even in the winter...)

 

And in the right hand corner you see the shed, which apparently once served as a cow house, but now hosts only boats and tools.

house.jpg

Bhrigu - August 21, 2005 3:47 pm

I guess there won't be any morning ablutions in the ocean this time, Kamalaksa. Rolling in the snow instead? :o

Shyam Gopal Das - August 21, 2005 3:53 pm

that's a good one, we didn't get to see where the hot showers are.

Krsangi Dasi - August 22, 2005 5:15 am

Not to worry, even if Kamalaksa would be prepared to roll in the snow I'm not. There will be hot water available at the sauna all day long. The sauna will be heated every day and there's also a water container that can be heated separately during the day.

 

But hey, if you feel like rolling in the snow, I'm not stopping you. I'll even wave at you through the sauna window! :o