Tattva-viveka

Raghunatha dasa avirbhava / Visvanatha tirobhava